[MBC report1] LG화학인도참사 현지취재(1) '거리에 사람들 픽픽..유독가스 덮친 마을..4년뒤 가보니

환경보건시민센터 활동 언론보도
홈 > 정보마당 > 환경보건시민센터 활동 언론보도
환경보건시민센터 활동 언론보도

[MBC report1] LG화학인도참사 현지취재(1) '거리에 사람들 픽픽..유독가스 덮친 마을..4년뒤 가보니

관리자 0 793

[바로간다] '거리에 사람들 픽픽' LG 인도공장 유독가스 덮친 마을‥4년 뒤 가보니

[Going right away] ‘Pick pick of people on the streets’ The village hit by toxic gas from LG’s Indian factory… Visited 4 years later
[వెంటనే వెళుతున్నాను] ‘వీధుల్లో ఉన్న వ్యక్తులను ఎంపిక చేసుకోండి’ LG ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీ నుండి టాక్సిక్ గ్యాస్ బారిన పడిన గ్రామం... 4 సంవత్సరాల తర్వాత సందర్శించారు

MBC 2024.5.29 수요일 뉴스데스크 

인도 피해주민들과 아시아 등 여러 국제사회에서 뉴스 내용을 이해하도록 영어와 인도 현지 텔루구어를 병기합니다 - 환경보건시민센터 
News is provided in both English and Indian local Telugu so that victims in India and other international communities in Asia can understand the news - Eco-Health
భారతదేశంలోని బాధితులు మరియు ఆసియాలోని ఇతర అంతర్జాతీయ కమ్యూనిటీలు వార్తలను అర్థం చేసుకోగలిగేలా ఇంగ్లీష్ మరియు భారతీయ స్థానిక తెలుగు రెండింటిలోనూ వార్తలు అందించబడ్డాయి - పర్యావరణ ఆరోగ్య పౌరుల కేంద్రం 

동영상뉴스 시청은 아래 클릭하세요  
Click below to watch video news
వీడియో వార్తలను చూడటానికి క్రింద క్లిక్ చేయండి
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057693_8826.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057694_5566.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057695_4329.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057696_7849.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057697_5661.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057698_8552.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057702_4713.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057706_5864.PNG 
바로간다, 기후환경팀 차현진 기자입니다.  
Here we go, reporter Cha Hyeon-jin of the Climate and Environment Team.
క్లైమేట్ అండ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ టీమ్‌కి చెందిన రిపోర్టర్ చా హైయోన్-జిన్ ఇదిగోండి. 

제가 있는 이곳은 인도 남부 비샤카파트남이란 곳인데요. 
This place I am in is a place called Vishakhapatnam in southern India.
నేను ఉన్న ఈ ప్రదేశం దక్షిణ భారతదేశంలోని విశాఖపట్నం అనే ప్రదేశం.

4년 전 제 뒤로 보이는 LG화학 공장에서 다량의 유독 가스가 누출돼 당일에만 12명이 숨졌고, 아직까지도 많은 사람들이 고통을 받고 있다고 합니다.  
Four years ago, a large amount of toxic gas leaked from the LG Chemical plant behind me, killing 12 people that day alone, and many people are still said to be suffering.
నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం, నా వెనుక ఉన్న LG కెమికల్ ప్లాంట్ నుండి పెద్ద మొత్తంలో టాక్సిక్ గ్యాస్ లీక్ అయ్యి, ఆ రోజు మాత్రమే 12 మందిని చంపింది మరియు చాలా మంది ప్రజలు ఇప్పటికీ బాధపడుతున్నారని చెప్పారు.

하지만 현지에선 LG화학이 제대로 된 조치를 취하지 않고 있다고 하는데요.  
However, local sources say that LG Chem is not taking proper measures.
అయితే ఎల్‌జీ కెమ్ సరైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని స్థానిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

먼저 희생자의 유가족들이 어떤 고통을 겪고 있는지 들어보기 위해, 바로 가보겠습니다.  
First, let's go right away to hear what kind of pain the victims' families are going through.
ముందుగా, బాధిత కుటుంబాలు ఎలాంటి బాధను అనుభవిస్తున్నాయో తెలుసుకోవడానికి వెంటనే వెళ్దాం.

de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057983_1059.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057984_2467.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057985_6062.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057987_6553.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057989_2292.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717057990_7012.PNG
 
4년 전, 인도 남부 비샤카파트남의 한 마을.  
Four years ago, a village in Vishakhapatnam, southern India.
నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం, దక్షిణ భారతదేశంలోని విశాఖపట్నంలోని ఒక గ్రామం.

어두컴컴한 새벽, 한 여성이 몸을 뒤로 젖힌 채 휘청거리더니 그대로 쓰러져 버립니다.  
In the dark of dawn, a woman stumbles backwards and falls down.
తెల్లవారుజామున, ఒక స్త్రీ వెనుకకు వంగి, పొరపాట్లు చేసి, కిందపడిపోతుంది. 

한 아이도 몸을 가누지 못하고 땅에 고꾸라지는데, 일어나려 안간힘을 쓰지만 결국 다시 쓰러집니다. 
One child falls to the ground unable to control her body. She tries hard to get up, but eventually falls down again.
ఒక పిల్లవాడు తన శరీరాన్ని నియంత్రించుకోలేక నేలమీద పడిపోతాడు, అతను లేవడానికి చాలా ప్రయత్నించాడు, కానీ మళ్లీ పడిపోతాడు. 

대문 앞에도, 차 보닛 위에도 사람들이 정신을 잃고 쓰러져 있고, 이들을 소방대원들이 쉴 새 없이 나릅니다.  
People are lying unconscious in front of the gates and on car bonnets, and firefighters are constantly carrying them away.
ప్రజలు గేట్ల ముందు మరియు కార్ బానెట్‌లపై అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నారు మరియు అగ్నిమాపక సిబ్బంది వారిని నిరంతరం తీసుకువెళుతున్నారు. 

원인은 마을을 가득 메운 희뿌연 연기.  
The cause was the hazy smoke that filled the village.  
గ్రామం అంతా పొగమంచుతో నిండిపోవడమే కారణం. 

200m 떨어진 LG화학 공장에서 800여 톤에 달하는 다량의 유독가스 스티렌이 누출돼 마을을 덮친 겁니다.  
A large amount of toxic gas styrene, amounting to 800 tons, leaked from the LG Chemical plant 200 meters away and hit the village.
200 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎల్‌జీ కెమికల్ ప్లాంట్ నుండి పెద్ద మొత్తంలో 800 టన్నుల టాక్సిక్ గ్యాస్ స్టైరిన్ లీక్ అయి గ్రామాన్ని తాకింది.

이날 하루에만 12명이 숨졌고, 585명이 병원으로 옮겨졌습니다.  
On this day alone, 12 people died and 585 people were taken to the hospital.
ఈ ఒక్కరోజే 12 మంది మరణించగా, 585 మందిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. 

또 반경 2km 안에 있는 2만여 명이 긴급 대피했습니다. 
Additionally, over 20,000 people within a 2km radius were evacuated.
అదనంగా, 2 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న 20,000 మందికి పైగా ప్రజలను ఖాళీ చేయించారు.

공교롭게도 사고 당시 바람이 마을 쪽으로 불었던 탓에 특히 주민 피해가 컸는데요.  
Coincidentally, the wind was blowing towards the village at the time of the accident, so the damage to residents was particularly severe.
ప్రమాదవశాత్తు గ్రామం వైపు గాలి వీచడంతో స్థానికులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.

당일에 숨진 사람 12명 모두 인근 마을 주민이었습니다.  
All 12 people who died that day were residents of nearby villages.
ఆ రోజు మరణించిన 12 మంది సమీపంలోని గ్రామాల వాసులు. 

 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058069_2426.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058069_7263.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058071_0113.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058071_9406.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058072_5082.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058073_395.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058074_7347.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058076_3548.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058079_8879.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058082_2383.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058103_3562.PNG

10살 그리스마 양도 그날 세상을 떠났습니다. 
10-year-old Ms. Grisma also passed away that day.
10 ఏళ్ల శ్రీమతి గ్రిస్మా కూడా అదే రోజు మరణించింది.

노래 부르는 걸 좋아하고 한 달 뒤 생일에 어떤 선물을 받을까 들떠 있던 소녀였습니다. 
She was a girl who loved to sing and was excited about what gift she would receive for her birthday in a month.
ఆమె పాడటానికి ఇష్టపడే అమ్మాయి మరియు ఒక నెలలో తన పుట్టినరోజుకు ఆమె ఏ బహుమతిని అందుకుంటుంది అని ఉత్సుకతతో ఉంది.

[故 그리스마 양 어머니] 
"저도 의식을 잃어 혼수상태로 병원에 갔고, 3일 뒤에야 깨어났는데 이때 딸이 숨졌다는 소식을 듣게 됐습니다." 
[Mom of the late Miss Grisma]
“I lost consciousness and went to the hospital in a coma. I woke up three days later, and that was when I heard that her daughter had died.”
[దివంగత మిస్ గ్రిస్మా తల్లి]
"నేను స్పృహ కోల్పోయాను మరియు కోమాలో ఆసుపత్రికి వెళ్ళాను, నేను మూడు రోజుల తరువాత మేల్కొన్నాను, మరియు నా కుమార్తె చనిపోయిందని నేను విన్నాను.”

딸과 함께 당한 사고 순간이 생생한 어머니는 그래서 더욱 비통합니다. 
This makes the mother even more heartbroken as she vividly remembers the accident that occurred with her daughter.
దీంతో ఆ తల్లి తన కూతురికి జరిగిన యాక్సిడెంట్‌ని గుర్తుకు తెచ్చుకున్న ఆ తల్లి గుండె మరింత పగిలిపోయింది.

[故 그리스마 양 어머니] 
"순간 '왜 난 넘어지고 있지', '딸은 어쩌지'하는 생각이 머리를 스쳐 지나가더라고요. (당시) 딸이 제 눈앞에 있어서 그리스마라고 이름을 불렀어요." 
[Mom of the late Miss Grisma]
“At that moment, thoughts like ‘Why am I falling’ and ‘What about my daughter’ ran through her head. (At the time) Her daughter was right in front of me, so I called her name Grisma.”
[దివంగత మిస్ గ్రిస్మా తల్లి]
ఆ సమయంలో, 'నేను ఎందుకు పడిపోతున్నాను?' మరియు 'నా కుమార్తె గురించి నేను ఏమి చేయాలి?' (ఆ సమయంలో) నా కుమార్తె నా ముందు ఉంది, కాబట్టి నేను ఆమెను పిలిచాను: గ్రిష్మా.”

평생 남을 돕는 사람이 되겠다며 의사를 꿈꿔 온 17살 챈들러 군도 그날 숨졌습니다. 
Chandler, a 17-year-old who had dreamed of becoming a doctor his whole life and would become a person who helps others, also died that day.
జీవితాంతం డాక్టర్ కావాలని, ఇతరులకు సహాయం చేసే వ్యక్తి కావాలని కలలు కన్న 17 ఏళ్ల చాండ్లర్ కూడా అదే రోజు మరణించాడు.

의대 합격 후 받은 흰색 가운은 유품이 됐습니다. 
The white coat he received after being accepted to medical school became a keepsake.
వైద్య పాఠశాలలో చేరిన తర్వాత నేను అందుకున్న తెల్లటి కోటు ఒక స్మారక చిహ్నంగా మారింది.

아버지는 아들 이름을 집 외벽에 새겨 넣었습니다. 
His father carved his son's name into the exterior wall of his home.
తండ్రి తన కొడుకు పేరును ఇంటి బయటి గోడపై చెక్కాడు.

[故 챈들러 군 아버지] 
"아들도 좋은 학교에서 열심히 공부했습니다. 아들이 살아있었더라면 좋은 의사가 됐었을 텐데, 신이 참 원망스럽습니다." 
[Late Chandler’s father]
“My son also studied hard at a good school. If my son had been alive, he would have become a good doctor, but I really blame God.”
[చివరి చాండ్లర్ తండ్రి]
"నా కొడుకు కూడా బతికి ఉంటే మంచి డాక్టర్‌గా ఉండేవాడు, కానీ నేను నిజంగా దేవుడిని నిందిస్తాను."

최악의 화학 참사로 기록될 사고. 
An accident that will be recorded as the worst chemical disaster.
చెత్త రసాయన విపత్తుగా నమోదు చేయబడే ప్రమాదం.

[수쉬라 (당일 남편 사망)] 
"모든 시간을 꼭 붙어 있었습니다. 그런데 그가 갑자기 죽게 되면서 정말 외로운 시간을 보내고 있고, 또 그만 생각하면 하루 종일 너무 우울합니다.” 
[Sushra (husband died on the same day)]
“We were very close to him all the time, but now that he died suddenly, I am having a really lonely time, and thinking about him makes me so depressed all day long.”
[సుశ్రా (భర్త అదే రోజు చనిపోయాడు)]

"మేము అతనికి అన్ని సమయాలలో చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నాము, కానీ ఇప్పుడు అతను అకస్మాత్తుగా మరణించాడు, నేను నిజంగా ఒంటరిగా ఉన్నాను మరియు అతని గురించి ఆలోచిస్తూ రోజంతా చాలా కృంగిపోయాను.”

 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058233_3065.PNG de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058234_8132.PNG 

 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058236_1729.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058236_8298.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058237_9056.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058240_6608.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058241_4956.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058242_4482.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058244_9047.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058275_0761.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058276_0427.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058277_9163.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058279_5229.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058282_8038.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058286_5198.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058290_2448.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058292_33.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058307_4744.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058309_1054.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058310_3955.PNG
 
참사 직후 꾸려진 인도 주정부 산하 특별조사위원회는 사고 책임이 공장 측, 즉 LG 화학에 있다고 못박았습니다.  
A special investigation committee under the Indian state government, formed immediately after the disaster, held the factory responsible for the accident, namely LG Chemical.
భారత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని ప్రత్యేక దర్యాప్తు కమిటీ, విపత్తు జరిగిన వెంటనే ఏర్పడింది, ఈ ప్రమాదానికి LG కెమికల్ అనే ఫ్యాక్టరీని బాధ్యులను చేసింది.

"부실한 안전관리와 위험신호 무시 등 사고 주요 원인 21개 중 20개가 회사 책임"이라고 조목조목 밝힌 겁니다.  
It was stated in detail that “20 out of 21 major causes of accidents, including poor safety management and ignoring danger signals, are the company’s responsibility.”
ప్రమాదాల యొక్క 21 ప్రధాన కారణాలలో 20, పేలవమైన భద్రతా నిర్వహణ మరియు ప్రమాద సంకేతాలను విస్మరించడం వంటివి కంపెనీ బాధ్యత అని వివరంగా చెప్పబడింది.

그러면서 "공장을 주거지에서 멀리 떨어진 곳으로 이전하라"고 권고했습니다.  
then recommended, “Relocate the factory far away from residential areas.”
ఆ తర్వాత, “ఫ్యాక్టరీని నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా మార్చండి” అని సిఫారసు చేశాడు.

LG 화학은 사고 직후 피해자들을 위해 지원 전담 조직을 꾸려 장례와 의료, 생활 지원을 하겠다고 약속했습니다.  
LG Chem promised to establish a dedicated support organization for the bereaved families and victims immediately after the accident and provide funeral, medical, and living support.
LG Chem ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే మరణించిన కుటుంబాలు మరియు బాధితుల కోసం ఒక ప్రత్యేక సహాయ సంస్థను ఏర్పాటు చేసి, అంత్యక్రియలు, వైద్యం మరియు జీవన సహాయాన్ని అందజేస్తానని హామీ ఇచ్చింది.

현재 공장은 가동을 멈춰 머무는 직원 없이 이렇게 폐쇄된 상태인데요.  
Currently, the factory has stopped operating and is closed with no employees staying.
ప్రస్తుతం కర్మాగారం పనిచేయడం మానేసి ఉద్యోగులెవరూ ఉండకపోవడంతో మూతపడింది. 

주정부 권고에 따라 LG는 7백km 떨어진 곳으로 공장을 옮겼습니다.  
Following state government recommendations, LG moved its factory 700 kilometers away.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సిఫార్సులను అనుసరించి, LG తన ఫ్యాక్టరీని 700 కిలోమీటర్ల దూరం మార్చింది.

하지만 피해자 지원 약속은 4년이 지난 지금도 제대로 지켜지지 않았다고 주민들은 말합니다.  
However, residents say that even after four years, the promise to support victims has not been properly kept.
అయితే నాలుగేళ్లు గడిచినా బాధితులను ఆదుకుంటామని ఇచ్చిన హామీని సరిగా నిలబెట్టుకోలేదని నిర్వాసితులు వాపోతున్నారు. 

[LG화학 인도 공장 관계자 (음성변조)]  
"우리는 이 일에 대해 말을 할 수 있는 위치가 아닙니다." 
[LG Chemical India plant official (voice modified)]
“We are not in a position to talk about this.”
[LG కెమికల్ ఇండియా ప్లాంట్ అధికారి (వాయిస్ సవరించబడింది)]
"మేము దీని గురించి మాట్లాడే స్థితిలో లేము."
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058518_106.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058519_6202.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058520_4355.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058521_6307.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058523_5905.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058525_2621.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058526_4257.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058529_1154.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058531_1657.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058544_9782.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058545_8847.PNG
 de63c36f906974e415c434d01ef77c47_1717058546_785.PNG
 
LG화학으로부터 장례비와 보상금 등 그 어떤 연락도, 지원도 받은 적 없다는 유족들.  
The bereaved families say they have never received any contact or support from LG Chem, including funeral expenses and compensation.
అంత్యక్రియల ఖర్చులు మరియు పరిహారంతో సహా ఎల్‌జి కెమ్ నుండి తమకు ఎలాంటి సంప్రదింపులు లేదా మద్దతు లభించలేదని మృతుల కుటుంబాలు చెబుతున్నాయి.

[故그리스마 양 어머니]  
"(연락이) 전혀 없었습니다. 회사에선 아무 연락 없었고, 장례 치르는 비용도 지원해 주지도 않았습니다." 
[The late Miss Chrismas’s mother]
“There was no contact at all. There was no contact from the company, and they did not even support funeral expenses.
[దివంగత మిస్ క్రిస్మస్ తల్లి]
"సంస్థ నుండి ఎటువంటి పరిచయం లేదు మరియు వారు అంత్యక్రియల ఖర్చులకు కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదు.”

[故 챈들러 군 아버지]  
"LG로부터 아무 연락을 받은 게 없습니다.” 
[Late Chandler’s father]
“I have not received any communication from LG.”
[చివరి చాండ్లర్ తండ్రి]
"నేను LG నుండి ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ అందుకోలేదు.”

LG화학 측은 아직 사고 책임과 배·보상 범위를 놓고 재판이 진행 중이라 적절한 지원이 어려웠다고 답했습니다.  
LG Chem responded that it was difficult to provide appropriate support because a trial was still in progress regarding responsibility for the accident and the scope of compensation and compensation.
ప్రమాదానికి సంబంధించిన బాధ్యత మరియు పరిహారం మరియు పరిహారం యొక్క పరిధికి సంబంధించి ఇంకా విచారణ పురోగతిలో ఉన్నందున తగిన మద్దతు అందించడం కష్టమని LG కెమ్ ప్రతిస్పందించింది. 

내일은 사고 당시엔 살아남았지만 후유증으로 고통받는 인도 주민들에 대해 전해드리겠습니다.  
<div style="caret-color: rgba(0, 0, 0, 0.847); color: r
0 Comments
시민환경보건센터 후원하기